Ing. Anna Biceková, PhD.


Oblasti odborného záujmu

Dátová analytika
Projektový manažment
Ekonómia

Výučba zimný semester

Manažment projektov

zimný semester, 2.Bc

Výučba letný semester

Úvod do hospodárskej informatiky


letný semester, 1.Bc

Základy ekonómie

letný semester, 1.Bc

-->
-->

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

Zistiť viacKKUI
FEI
CHI
Top